LOKMAN HEKİM – SADE BİR HAYAT

Gerçek Tıp – Yitik şifanın izinde ( Sade bir hayat )

Archive for the ‘Bazı yiyecek ve içeceklerin Fazileti ve Hikmeti.’ Category

Bazı yiyecek ve içeceklerin Fazileti ve Hikmeti.

Posted by Site - Yönetici Eylül 10, 2009

 

Bazı yiyecek ve içeceklerin Fazileti ve Hikmeti.

Bazı yiyecek ve içeceklerin Fazileti ve Hikmeti.

 

Bazı yiyecek ve içeceklerin Fazileti ve Hikmeti.

Yemekten önce tuza banmak :

Çünkü tuzda 70 derde şifa vardır : Sinir, Cüzzam, baras, karın ağrısı ve baş ağrısı hastalıklarına iyi gelir.
Nitekim Peygamberimiz S.A.V. Efendimiz Hazreti Ali r.a. a hitaben şöyle buyurmuşlardır
Ey Ali, yemeğe tuzla başla ! Çünkü  70 derde devadır. O dertlerın bazıları şunlardır  : Sinir hastalığı, cüzzam, baras, karın ağrısı ve diş ağrısı.”

Diğer bir Hadisi Şerifte şöyle buyurulmaktadır
Katıklarınızın en büyüğü tuzdur.”

 

Mecmauladab kitabından

BAL

Yetmiş Peygamber bal´a bereketle dua ettiler. Hem Kuranı Azimuşşanda onun hakkında

فِيهِ شِفَآءٌ۬ لِّلنَّاسِ
Onda insanlar için şifa vardır“(Nahl suresi Ayet 69)
Kim her ay üç sabah bal yerse o ayda hiç bir hastalık görmez.
Bir Hadisi Şerifte 
Helal bir dirhemle bal satın alınıp yağmur suyu ile içilirse, her hastalığa şifa olur.”

PİRİNÇ

Pirinç pilavını yerken Rasulullah S.A.V. Efendimize Salevat getirmelidir.
Bir Hadisi şerifte pirincin önemi şöyle anlatılır.

Ben Latif bir cevher idim. Arşın etrafını dolaşıyordum. Allahu Teala bana nazar eyledi. Sıkıldım ve terledim. Benden yedi damla ter düştü;
Allah-u Teala 
birinci damladan Ebu Bekir´i
ikinci damladan Ömer´i
üçüncü damladan Osman´i
dördüncü damladan Ali´yi yarattı.
Beşinci damladan Gül
Altıncı damladan Pirinç
Yedinci damladan Kabağı yarattı
.”

Fudayl bin Iyaz hz.leri anlatıyor :
Ben Caferibni Muhammedibni Sadık hz.lerinin meclisine vardım. Yemek ( Pirinç)yiyordu, bana dediki;
Ben babam Muhammedden O da babası Hüseyinden, O da babası Ali bin Ebu Talib´den,  O da Fahri Kainat Efendimizden işitmişler. ( Bu kişi Hz.Hüseyin Efendimizin torunu.)
-” Hububat içinde en ilk Vahdaniyeti İlahiyyeyi, Benim nübüvvetimi, Kardeşim Ali´nin Velayetini, muvahhid ümmetim için Cenneti ikrar ve itiraf eden PİRİNÇ danesidir
.

Hadis : Miracta Cenneti adn´e dahil oldum, en evvel bana arz olunan Pirinç idi.

Hadis : Yerden çıkan her şeyde bir şifa ve bir zarar vardır.
Pirincin sadece şifası vardır
.

Hadis : Eğer pirinç insan farz olunsa , gayet halim bir adam olurdu.

Hadis : Pirinç hayat sahibi olması farz olunsa İnsan, 
İnsan olsa erkek, 
erkek olsa Salih, 
Salih olsa Veli, 
Veli olsa Nebi, 
Nebi olsa Mürsel, 
Mürsel olmasi lazım gelse, ben olmaklığım farz olurdu.

Mecmauladab ve notlarımdan

BAKLA

 

Hadisi şerifte : Kim Baklayı kabuğu ile birilkte yerse, Allahu Teala o nisbette hastalığı çıkarır.

Bundaki sırrı şöyle açıkladılar : Baklanın kabuğunda elif şeklinde bir parça vardır.
Kabuğunda fayda mulahaze edilebilir.

Şiratulislam

ÇÖREK OTU

Hadis-i şerif
Çörek otu ölüm hariç bütün derde şifadır.”

 Çörek otunun hastalıklara şifâ oluşu hakkında Hz.Aişe şöyle demiştir: Hz.Peygamber buyurdu ki: “Şu kara tane (çörek otu) sâ’dan başka her hastalığa şifâdır.” Ben de sâm nedir? diye sorunca Rasûl-i Ekrem “ölümdür” diye cevap verdi.1

Çörek otunda bütün hastalıklara devâ olma hususiyeti vardır. Çünkü bunu en iyi Allah ve Rasulü bilir. Rasûl-i Ekrem’in bu haberi “Kim sabahleyin acve denilen hurmadan yedi tane yerse o gün zehir ve sihir ona zarar vermez.”2 “Sineğin iki kanadının birinde zehir, diğerinde panzehir vardır.”3 hadislerindeki haberleri gibidir. Bunun başka örnekleri de vardır. Bu haberler Hz.Peygamber’in (s.a.v.) mucizelerindendir.4

Çörek otu, alaca denen hastalığa ve sıtmaya karşı şifâlıdır. Midenin şişkinliğini giderir, nefes tıkanıklığını önler, devamlı kullanılırsa bevli, hayzı ve sütü arttırır. Sirkeyle karıştırılıp içilirse kurtları döker. Nezleye karşı da şifâlıdır. Ekmeğe karıştırılıp yenilirse nefes darlığı, felç, baş ağrısı gibi hastalıklara karşı faydalıdır.5

Kaynaklar

1. Müslim, ag. esr., es-selâm, had.88. Çörek otu, bir bitki cinsidir. Orta Avrupa, Akdeniz çevresi ülkeleri ile Batı Asya’da yabanî olarak yetişir. 16 türü vardır. Baharat ve süs bitkisi olarak da yetiştirilir. Bk. Türk Ansiklopedisi, XII, 132)

2. el-Buhârî, es-Sahîh, el-et’ime, B.43; et-tıb, B.52.

3. el-Buhari, Bedu’l-halk, 17.

4. ez-Zehebî, ag. esr., s. 43.

5. Geniş bilgi için bk. ez-Zehebî, ag. esr., s. 43

PATLICAN

 

Hadisi şerif :  Kim onu zararlı niyetine yerse, o zararlı olur.
Kim de onu deva niyetiyle yerse deva olur
.

Abdullah b. Abbas r.a.dan
Ensardan bir zatın ziyafetinde Rasulullah S.A.V. ile beraberdim. Bir tabak içerisinde sofraya patlıcan getirmişlerdi.
Orada bulunanlardan biri dediki
– Ey Allahın Rasulu patlıcan safra yapar, ağız kokusunu çirkinleştirir ve ondan maraz hasıl olur.

Bunun üzerine Peygamberimiz S.A.V. şöyle buyurdu ;
Sus ! Sus ! Sus ! böylece onu susturduktan sonra şöyle buyurdu :
Mirac gecesi Cennet-i Mevaya girdim. Sidre-i müntehayı gördüğümde bir de baktım ki altında patlıcan dallarında asılıydı.
Cebrail a.s. a sordum
– ”

Bu patlıcandır değilmi ?”
– ” Evet ey Muhammed ! Bu Allahın birliğini, senin de peygamberliğini ikrar ve itiraf eden ilk ağaçtır .” dedi.

Hadis-i şerif : Ne güzel yeşilliktir o ! Onu iyice pişirin. Onu iyice süsleyin. Ondan yiyin. Hemde çok yiyin. Çünkü o, Allaha iman eden ilk ağaçtır. Onu yiyen hikmetli sözler konuşur, ayrıca dimağı tazeler, mesaneyi takviye eder cimaı kuvvetlendirir.

Mecmauladab

KABAK

Hadis-i şerif : “Kabak dimağı güclendirir aklı artırır.” 

Yine Hazret-i Âişe’den rivayet edildiğine göre, Peygamberimizin sevdiği bir yiyecek de kabak idi. “Çünkü o, zikrullah esnasında kalbe rikkat verir.” buyururlardı. 
 

MERCİMEK

 

Hadisi şerif : “Mercimek yemelisiniz ! Çünkü O mübarektir. Kalbi yumuşatır, göz yaşını akıtır. Allah c.c. onda 70 Peygambere  bereket halk etti.

AYVA ( Sefercel)

 

Hadisi şerif : “Ayva yiyiniz ! O kalbi aydınlatır. Göğüs darlığıni önler.”
Hadisi şerif :  “Aç karnına yiyiniz. Çünki o göğsün sıkıntısını giderir.”

Hadisi şerif : ” Ayva yiyiniz, çünki o göğsü toplar, kalbe cesaret verir ( doğacak) çocuğuda güzelleştirir.

Ayva yemek kalbi cilalandırır.
Korkak kimseye cesaret verir.
Mideye kuvvet verir.
kanı ıslah eder, bulantıyı önler, idrarı söktürür, susuzluğu önler
Hamile kadın üçüncü ve dördüncü aylarda yerse doğacak çocuk gayet güzel olur.
Geçmiş milletlerden bir kavmin çocukları çirkin doğarmış. Peygamberlerine bundan yakınmışlar.
Cenabı Hakk c.c. tarafından o kadınlara hamile iken ayva yedirmek hakkında O Peygambere vahy geldi.
Ne varki çok yememeli ve bıçaklada kesmemeli
Çünki bıçak ondaki hasse ve suyunu ceker.

Mecmauladab

NAR

Hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur ;

Her Narda mutlaka Cennet sularından bir damla vardır.”

Onun için nar yerken çok dikkat etmek, tek bir danesini bile yere düşürmemek, yerken kimseyi ortak etmemek gerekmektedir.
Çünki Cennet suyunun bulunduğu damla düşen danede, yahud başka birine verilen danede olabilir.
Bu yüzden asıl Nar yiyen kişi ondan mahrum kalabilir.
Onun için buna çok dikkat etmek lazımdır.

Hz.Ali r.a. ” Narı etli kısmıyla beraber yiyiniz. Zira Nar mideyi tabaklayıp temizler.

Narın danelerinde bulunan o ince zarında pek yararı vardır. Mideye son derece faidelidir.
Ona ” Dibağul-Mideti” (mideyi sertleştiren geren )denilmiştir.

Ekşi nar ile tatlı narı, zarları ile sıkıp içmek harareti def eder. İshal ve safrayada iyi gelir.

Mecmauladab

Hindiba

 Rasulullah S.A.V. Efendimiz :  Hindiba edinmelisiniz ! Cünkü, hic bir gün yokturki onun üzerine  cennet damlalarından bir damla damlamasin “  buyurmuslardir.

Mecma-uladab

 Herise (Keşkek) yemek.

 Keşkek yemeğe devam etmekte iyididir.

Cebrail a.s. bunu Peygamberimize öğretmişlerdir. Faideleri pek çoktur.Gece ibadete kalkmak için insanı dinç kılar.

 SÜTLÜ BULAMAÇ (Telyine)
Arpa ve buğday ununa yağ ve süt karıştırılarak pişirilen bir nevî muhallebidir. Peygamberimiz:
“Gerçekten sütlü bulamaç, hastanın midesini kuvvetlendirip rahatlatır, bazı üzüntülerini de giderir.” buyurmuştur.

Sütlü bulamaçla ilgili Hazret-i Âişe -radıyAllâhu anha- şöyle demiştir: “Bir defasında göğsümde bir sertlik ve başımda bir ağrıdan dolayı Rasûlullah’a şikayette bulundum. O da:

“– Ey Âişe, sana sütlü bulamacı tavsiye ederim, zira sütlü bulamaç bu şikayetlerini giderir.’” buyurdu.

Hatta ehl-i beytten biri hastalanınca, ocaktan bulamaç tenceresi hiç inmezmiş, ta ki o hasta iyileşene veya ölene kadar..

Hadisi serifte “Telyine (bulamaç) hastanın moralini düzeltir, üzüntülerin hiç olmazsa bir kısmını giderir” buyurmuşlardır.

 ÜZÜM

Hem katıktır, hem meyvedir.Üzümü ekmekle yemek sünnettir.

Üzümü tane tane yemelidir.

Hz. Aişe validemiz Rasulullah s.a.v.in sol eline üzüm salkımını alıp , sağ eli ile tane tane yedigini rivayet etmiştir. 

Kuru üzümü taze üzüm ile yemek sünnettir.

 Şiratulislam

 KURU ÜZÜM

Onun hakkında :

” Kuru üzüm yemeniz lazımdir. Ekşimeye iyi gelir, balgamı söker, damarları kuvvetlendirir, vücuda ferahlık verir, yorgunluğu giderir, ahlakı güzelleştirir, ruhu hoş tutar üzüntüyüde giderir.”

Hazreti Ali r.a. :

Kim günde yirmibir kırmızı üzüm tanesi yerse, cesedinde kerih görünen hiç bir şey kalmaz”

 İmamı Zuhri ” Hadisi şerif ezberlemek isteyen, kuru üzüm yesin dedi.

 Bunun faidesi de pek çoktur. Hele onu fıstık ile karıştırıp yemek, unutkanığı giderir, zihni açar, aklı geliştirir. Ancak kuru üzümü yerken çekirdeğini çıkarmak gerekir.

 Mecmauladab

 İNCİR

İncir kalbi yumuşatır ,kulunç hastalığına iyi gelir aynı zamanda artığı olmayan pek güzel bir meyvedir.

Çok yararlıdır.

 Tin suresinde

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيۡتُونِ

 Tinde, incirde olan esrarı ilahiyeme yemin ederim. İncir meyvesinde çok büyük esrar vardır. Çünki Tinde(incirde) gıda olduğu gibi, bir çok mühlik(helak edici) hastalıklarada şifadir.

Sabah aç karnına incir yiyen insanda, nuzul hastalığı olmaz,  böbrek hastalığı ve basuru dahi yok eder.

 S.H.T.Hazretlerinin Amme tefsirinden

 Hadisi Şerifte” İncir yiyiniz, eğer cennetten inen bir meyve vardır dersem onun incir olduğunu söylerim. Çünki basuru iyilesşirir, nikris hastalığınada iyi gelir.

 Zeytin

Tin suresinde

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيۡتُونِ

Zeytinde olan esrarı ilahiyeme yemin ederim.

Zeytin yemeğe devam eden insanda basur hastalığı, böbrek hastalığı görülmez.

Keza zeytindede çok esrar ve şifalar vardır.

Hatta çekirdeğinde dahi keramet çoktur. Zira meyveler içerisinde Zeytin ve hurmanın çekirdeği gibi sert çekirdek olmadığı halde midede bu çekirdekler erir.

Yani mide bunları eritir. Diri olarak çıkmaz, diğer meyve ve sebzelerin çekirdekleri ise midede erimeyip diri olarak çıkar.

Diğer meyve ve sebzelerin gerek kabuk ve gerek çekirdeğinde atılacak yeri vardır.

İncir ve zeytinde atılacak yeri yoktur.

İşte bu incir ve zeytinde hayat için o kadar menfaat vardırkı, onların çekirdeğinde dahi çok büyük menfaatler vardır.

 S.H.T.Hazretlerinin Amme tefsirinden

 Hadis : Zeytinin yağına dikkat gösterin! Onu yiyin, onunla yağlanın, çünki basur hastalığına iyi gelir.

 Hadis: Zeytin yağıni yiyin, Onunla yaglanın( Yağ olarak kullanın, Çünki cüzzam hastalığı  dahil, tam yetmiş derde devadır.

Mecmauladab

 Kara Helile

Hadis: “Siyah helile( helilec) edinmelisiniz. Onu için ! Çünki o cennet ağacındandır. Acıdir, fakat her hastalığa şifadır.

Mecmauladab

SU

Peygamberimizin içeceklerden en çok sevdiği ise, soğuk ve tatlı olanı idi.
Peygamberimiz -sallAllâhu aleyhi ve sellem- özellikle yolculuklar sırasında ashabına su dağıttırırdı. Bir yolculuğu sırasında Efendimiz bir yerde durmuş ve yanındakilerden su istemiş, elini ve yüzünü yıkadıktan sonra, sudan içmiş ve yanındaki sahabelerine de:

“– Siz de yüzünüze, boynunuza bir miktarını dökün.” buyurmuştur.

Rasûlullah -sallAllâhu aleyhi ve sellem- su içtikten sonra şöyle dua etmiştir:

Rahmetiyle suyu tatlı olarak yaratan, acı ve tuzlu yaratmayan Allâh’a hamd olsun.”
Peygamber Efendimiz bir başka hadîs-i şerifinde ise, su için şöyle buyurmuştur:
Allâh suyu temizleyici olarak yarattı. Tadını, rengini veya kokusunu değiştiren maddeler dışında hiçbir nesne onu pislemez.”

SÜT

Peygamber Efendimiz sütü severdi. Şöyle buyururdu:
Yüce Allâh bir kişiye süt ikram ederse, o kimse sütü içeceği zaman; Allâh’ım bize bu sütü bereketli kıl, bize daha çok süt ihsan et diye dua etsin. Çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren sütten başka bir gıda bilmiyorum.” demiştir

SİRKE:

Cabir r.a.: demiştir ki, bir defasında Rasûlullah s.a.v. ehline ailesine  evde bir katık bulunup bulunmadığını sorduklarında:
“– Evde sadece sirke var.” denildi. Efendimiz s.a.v.onu isteyip:

“– Sirke ne güzel katıktır.” diye yemeye başladılar.

Cabirr.a.: “Rasûlullah s.a.v.den bu sözü işiteli beri sirkeyi severim.” demiştir.

UN HELVASI

Cibrail a.s.in Peygamber Efendimiz’e gece namazında, beline kuvvet vermesi için, un helvası yemesini tavsiye ettiği rivayet edilir.

Hz. Âişe r.a.’ın şöyle dediği nakledilir:
Rasûlullah s.a.v. hiçbir taama,yemeğe un helvası kadar sevinmezdi.

Onu sever, kendisine ikram edilince de yüzünde ferahlık görülürdü.

SİNAMEKİ
Raziyane ve sinamekiyi kullanın !
Çünki o ölüm hariç , tüm hastalıklara şifadır.

Mecmaul adab

 KEREVİZ 

Kereviz, Hızır a.s.ın yemeğidir.

Kereviz, unutkanlığı giderip hafızayi kuvvetlendirir.
Kalbi temizler
idrari söker
mideye iyi gelir
gazı giderir
Karaciğeri temizler
Cinnet ve cüzzama faide verir
Öksürüğüde iyi gelir
Sar´a hamile ve emziklilere zarar vermektedir

Şir-atulislam

 ET

Peygamberimiz -sallAllâhu aleyhi ve sellem-:
Et, dünya ve ahirette yiyeceklerin efendisidir.” buyurmuşlardır.

Peygamberimiz’in en çok koyunun kürek ve ön kollarının etini sevdiği rivayet edilir. Bir hadîs-i şerifte:

“– En iyi et, koyunun sırt etidir.” buyurmuşlardır.

Hayvanların sağ taraf etleri, sol taraf etlerinden daha üstün ve hafiftir. Et, işkembeden uzaklaştıkça değeri artar. Yine bir hadislerinde:

Sizden biriniz çorba yapmak için et satın aldığında suyunu çok koysun. Zira yiyen kişi çorbanın içinde et bulamazsa, suyundan içer. Çünkü et suyu, iki etten birisidir.” demişlerdir.

Alıntı : bilgiçagı.net

Posted in Bazı yiyecek ve içeceklerin Fazileti ve Hikmeti. | 2 Comments »